Svenska Dagbladet Kultur - På spaning: "100 år sedan det stora kriget"


I Svenska Dagbladet Kultur söndagen den 9 februari skriver Adam Svanell i avdelningen På spaning om den svenska bokutgivningen i samband med 100-årsminnet av första världskriget: "100 år sedan det stora kriget". Historien om Västfronten beskrivs som "reseskildring i krigets spår", och ja, det stämmer ju delvis.