Inlägg

Den brittiske infanteristen Frank Higham, död 25 december 1918, begravd i Riseberga kyrkogård

I Vetenskapsradion Historia den 6 november 2018 ("När det Stora kriget tog slut") berättade jag om de brittiska, franska och italienska krigsfångarna som dog i svenska karantänläger i Ljungbyhed och Revingehed december 1918 och januari 1919 och som är begravda i Riseberga och Lund (se blogginlägg om sergeant Vibarts grav i Lund här).

De brittiska soldatgravarna i Riseberga kyrkogård. Odaterat fotografi. Riseberga-Färingtofta Hembygdsförenings arkiv.
Nedan citerar jag ett längre avsnitt från kapitlet "Krigsfångarna i Skåne 1918–1919" ur min bok "Svenskarna i första världskriget":

----

Utan aktuella kontaktuppgifter är det inte lätt att hitta släktingar till personer från Italien, Frankrike och Storbritannien som dog för hundra år sedan och som dessutom hade vanliga namn, men när jag sökte på nätet utanför de vanliga registren dök en spännande sak upp. På ett internetforum hade en person med profilen ”sarah ellen” för några år sedan bett om hjälp att hitta i…

"När det Stora Kriget tog slut" - Vetenskapsradion Historia den 6 november 2018

Högtidligheterna kring hundraårsminnet av vapenstilleståndsdagen den 11 november 1918

Claës von Rosens tunnlar vid Chemin des Dames

Den franske sergeanten Vibarts grav i Lund

Clara Lindegren - svensk illustratör med blick för första världskriget

"Svenskarna på västfronten" i Populär Historia

Svenska främlingslegionärer under första världskriget (Berättelser från KB)

"Svenskarna i första världskriget" recenserad i "Populär Historia" i juni 2018

Axel Olof Ohlson från Köping - saknad vid Fromelles 1916, ännu ej identifierad via släktingars DNA

Michael Welanders släktingar i första världskriget

"Svenskar i världskrigets skyttegravar" - recension i tidskriften Respons

Marika Stiernstedt och den svenska insamlingen till byn Craonne