Signalexemplaret - "Historien om västfronten: I spåren av första världskrigetJag låter signalexemplaret (första exemplaret från tryckeriet) bli noga kontrollerat innan hela upplagan levereras till lagret inför utgivningen ca den 23 april 2014.