100-årsminnet av den svarta veckan 1914


I morgon den 28 juli 2014 inleds 100-årsminnet av den så kallade svarta veckan. Den 28 juli 1914 förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien. Under den följande veckan kom de övriga krigsförklaringarna och den 4 augusti 1914 världskriget var ett faktum.

Den 3 augusti 2014, alltså vid 100-årsminnet av krigsförklaringarna mellan Frankrike och Tyskland 1914, träffar Frankrikes president François Hollande Tysklands förbundspresident Joachim Gauck mitt på det gamla slagfältet vid bergstoppen Hartmannsweilerkopf (Hartmannswillerkopf, Vieil-Armand) i Alsace. Man träffas intressant nog på ett slagfält i vad som under kriget var en del av Tyskland och som invaderats av Frankrike redan de första dagarna av kriget!

Den 4 augusti 2014 möts statschefer och representanter för mer än 50 länder i Liège i Belgien för att minnas krigsutbrottet och invasionen av Belgien.

Samma dag, den 4 augusti, inleds Storbritanniens och brittiska samväldets högtidlighållande av minnet av första världskriget. Det sker i katedralen i Glasgow i Skottland (man har valt att förlägga ceremonierna i Skottland, som har folkomröstning om självständighet från Storbritannien den 18 september…). De brittiska ceremonierna fortsätter sedan i Mons i Belgien och även vid den okände soldatens grav i Westminster Abbey i London.

Detta är bara några av alla de ceremonier som kommer att hållas under veckan runt om i världen.


Man kan tycka att det är egendomligt att SVT och SR har valt att inte uppmärksamma denna historiska vecka utöver den sedvanliga nyhetsrapporteringen.

För 50 år sedan, den 28 juli 1964, alltså vid 50-årsminnet av första världskrigets utbrott, sände Sveriges Radio ett nästan tre timmar långt radioprogram, "Krigsutbrottet 1914", som innehöll en rad inslag (med musikaliska mellanspel) sammanställda och presenterade av Jan Olof Olsson (Jolo) och Hans Furuhagen.

Den 1 augusti 1964 sändes en dokumentär om kriget på Sveriges Television, "Så var det 1914", av journalisten Gustaf Olivecrona och historiken Jörgen Weibull (se SVT:s öppet arkiv).

Men under 100-årsminnet av den så kallade svarta veckan sänds enligt tablåerna inte ett enda program i SVT och SR med anledning av de historiska händelserna under den svarta veckan 1914.