Från bildarkivet: 2. Sommeslagfältet: Beaumont-Hamel - fotnot till sidorna 127-137Bild från arbete med provborrningar och georadarundersökningar vid Beaumont-Hamel (Somme) i februari 2001. © Foto: Nils Fabiansson.

Jag skrev i ett tidigare inlägg att jag skulle göra några inlägg med bland annat bilder från slagfälten på västfronten från mina tidigare projekt. (Se även denna filmsnutt om blindgångare i Somme.)

Från Nils Fabiansson, Historien om västfronten: I spåren av första världskriget, kapitlet "Y-ravinen vid Beaumont-hamel" (s. 127–128):
"Åren vid millennieskiftet genomförde franska och kanadensiska arkeologer undersökningar i det område med bevarat slagfält som kallas Newfoundland Memorial Park intill Beaumont-Hamel. Jag var själv på plats där i februari 2001 när en grupp frivilliga britter – bestående av bland annat arkeologer, skorstensmakare, officerare, historiker, gruvingenjörer och militära desarmeringsexperter – hade fått uppgiften att mäta upp och dokumentera de underjordiska gångar och skyddsrum som tyskarna grävt mot de brittiska linjerna från en naturlig ravin som kallades Y-ravinen.
[…]
Projektet gick i första hand ut på att undersöka om markradar (GPR), provborrhål och titthålskamera kunde användas för att lokalisera de gamla tunnlarna som grävts 10–15 meter under markytan mellan ravinen och den främsta tyska skyttegraven och kanske vidare mot de brittiska linjerna. Att det fanns tunnlar här 1916 var väl dokumenterat, men deras tillstånd och exakta läge var obekant." 


Bild från arbete med provborrningar och georadarundersökningar vid Beaumont-Hamel (Somme) i februari 2001. © Foto: Nils Fabiansson.

Historien om västfronten redogör jag utförligt för skyttegravsparken Beaumont-Hamel Newfoundland Memorial på slagfältet i Somme, både för striderna på platsen, parkens historia och för de pedagogiska problemen med själva skyttegravsparken. På uppslaget sidorna 128–129, se bild nedan, finns en unik karta över parken. Jag lät nämligen Norstedts förlags kartritare Stig Söderlind märka ut tyska och brittiska skyttegravslämningar från både 1916 och 1918 helt i enlighet med de arkeologiska uppmätningar som gjordes 1998 (arkeologisk fältrapport nr. 98-9U-9; F. Pellerin).