Sverige mobiliserar 1914 - Sveriges Radio minnen

Sverige mobiliserar 1914 - Sveriges Radio minnen 

Landstormsmannen Edvin Magnusson, intervjuad 25 år senare, år 1939.

"Året är 1914 när första världskriget bryter ut. Även i Sverige har man beredskap för det värsta. Landsstormen kallas in, dvs alla män mellan 33 och 40 år mobiliseras för det lokala försvaret. Ett program från SR Minnen."

(25 sekunder in i inslaget)