Dag 3 på Norstedts gästblogg

Dag 3 på Norstedts gästblogg. Svenskar i kriget och en film från ett svenskt minnesmärke som inte många svenskar känner till:

.
Mitt inlägg på Norstedtsbloggen den 30 april 2014:
Svenskarna på Monument Marocaine 
Flera svenskar deltog i kriget som soldater i franska främlingslegionen. Elow Nilson är ett känt exempel - historikern Lina Sturfelt uppmärksammade honom i en artikel redan 2003. Han skrev från fronten i Vecko-Journalen och hans så kallade brev gavs ut som bok efter hans död (Svenska hjältar vid fronten: Ur en stupads dagbok, 1917). 
Inte lika känd är denne svenske konstnär, som stupade i Frankrike i slutet av kriget: 

Handskriftsenheten, Kungl. biblioteket. 
Jag vill inte nämna hans namn redan här, utan låter läsaren lära känna honom i ”Historien om västfronten”. Han skrev illa och blev aldrig känd som konstnär. Jag skall återkomma till honom i ett annat sammanhang senare, men redan i ”Historien om västfronten” låter jag ett av hans brev med hans bifogade kartskiss skildra slaget vid Vimy i maj 1915.

Här är jag vid hans grav i Frankrike, inte långt från Amiens: 
 

Välkänd är också minnestavlan över stupade svenska främlingslegionärer, som sattes upp vid svenska kyrkan i Paris år 1922. Inte lika känd är den lilla bronstavlan som fästs på Monument Marocaine vid Vimy i Artois, ett monument som restes 1925. Så här står det på tavlan:
 

DES VOLONTAIRES SUÉDOIS LUTTÈRENT ICI 
HÉROÏQUEMENT POUR LA DÉFENCE DELA TERRE DE FRANCE 
- - - 
TILL MINNE AV DE SVENSKA VOLONTÄRER 
SOM HÄR TAPPERT KÄMPADE FÖR SVERIGE 

Monument Marocaine på 1920-talet, innan bronsplattorna monterats.

Notera att skogen inte vuxit upp. 
Fotnoter: 
Lina Sturfelt, ”Vår man i kulregnet – Elow Nilson, Veckojournalen och första världskriget”, i Hans Albin Larsson (red.), Forskningsfronten flyttas fram: Utbildningskultur och maktkultur (2003. 
De svenska främlingslegionärernas regementen var del av den franska kolonialdivisionen Division Marocaine.