"En guidebok till kriget", Corren.se den 24 maj 2014


Från Corren.se 24 maj 2014:

En guidebok till kriget  

BOK Nils Fabiansson: Historien om Västfronten. I spåren av första världskriget 
Norstedts förlag 
För exakt hundra år sedan började det stora krig som senare skulle få namnet Första världskriget. Ett vansinne som snart skulle följas av ännu ett annat. 
Nils Fabiansson är redaktionssekreterare för Historisk tidskrift och har författat en märklig guidebok till de platser och minnesmärken som hör samman med kriget på Västfronten 1914 till 1918, där tyskar, fransmän, engelsmän, belgare och amerikanare slogs och dog, stångades mot varandra, ofta för några hundratal meters landvinning. Där kämpade också afrikaner, indianer och även en och annan svensk. 
Nils Fabiansson berättar om ett i många avseende bortglömt krig och bryter mot den konventionella historieskrivningen på ett befriande sätt. Hans guidebok följer plats för plats, från Flandern till Elsass. Stannar upp vid krigsskådeplatser och bevarade monument och berättar dess krigshistoria. Ofta genom att citera brev och med kriget samtida tidningsartiklar i Sverige. Han följer Sven Hedins pompösa besök i de tyska leden och Elin Wägners resa i det av Frankrike ockuperade tyska områden efter krigsslutet. 
De många olika perspektiven ger boken en lätt känsla av rörighet men som å andra sidan också tycks återge något av det kaos som rådde på denna front, där miljontals människor dog i ett meningslöst utnötningskrig. Varken då eller nu är det lätt att få en överblick av allt som skedde och varför. 
”Historien om västfronten” är en bok att resa med genom Europa, lika mycket som för läsfåtöljen där hemma. En påminnelse om krigets vansinne och stund till en eftertanke i en tid då nationalismen griper tag i vår världsdel på nytt. 
Recensent: Jakob Carlander