"På västfronten mycket nytt" - ur bokmagasinet Läs!, maj 2014

Från Akademibokhandelns bokmagasin Läs!, majnumret 2014:


På västfronten mycket nytt 
Det är i år 100 år sedan första världskriget utbröt. Och det är fjorton år sedan Nils Fabiansson, till vardags redaktionssekreterare på Historiska tidskrifter, gjorde sitt första besök på västfronten. Han har tidigare skrivit en fälthandbok om första världskriget och återkommer nu med en osentimental bok som delvis ger en annorlunda bild av livet i skyttegravarna. […] 
Historien om Västfronten - spåren av första världskriget, Nils Fabiansson, 299 kr.