Var första världskriget nödvändigt? Forskartorget på bokmässan 27 september 2014


09.45 – 10.00  
Lina Sturfelt, Nils Fabiansson

VAR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET NÖDVÄNDIGT?  
Vi vet att kriget ledde till flera stora sociala och politiska förändringar som vi gärna förknippar med det moderna samhället. Var kriget till och med nödvändigt för det moderna samhällets framväxt och vilka syften tjänar minnet av det idag?  
Medverkande: Lina Sturfelt, fil. dr, lektor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet och Nils Fabiansson, författare, fil.mag. i historia och arkeologi  
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond