"Vid västfronten syns ännu spåren" - recension i Vasabladet och Österbottens TidningRecension stort uppslagen med bilder från boken i finländska Vasabladet och Österbottens Tidning den 20 juni 2014:

Faktabok
Historien om västfronten: i spåren av första världskriget
Nils Fabiansson
Nordstedts 2014 
Vid västfronten syns ännu spåren 
Lämpligt inför 100-årsminnet av första världskrigets början ger Nordstedts förlag ut ett digert och läsvärt verk om västfronten. 
Text: Ari Sundberg 
”Vi lever alltjämt i bandet av det första världskriget” sade den svenska journalisten Jan Olof ”Jolo” Olsson i ett minnesprogram i Sveriges ­radio 1964 med anledning av 50-års­minnet av första världskrigets utbrott. Ännu 2014, när ytterligare 50 år förflutit, lever vi med krigets ­efterverkningar. 
Det är också med de orden Nils ­Fabiansson inleder sitt magnum opus om västfronten, den del av ­första världskriget som i dag kan sägas stå som en symbol för hela kriget.
Fabiansson arbetar till vardags som redaktionssekreterare för ­Historisk tidskrift i Sverige. Han har en bakgrund inom historie­vetenskapen och arkeologin, och han har intresserat sig för första världskriget och specifikt för västfronten i över 20 år.
Att författaren är insatt i ämnet och området råder det inte minsta tvivel om. 
Hans sakkunskap och hans kännedom om platserna är stor och hans personliga engagemang i ämnet genomsyrar boken som bland annat illustreras med ett antal foton han själv tagit på ort och ställe under sina många besök på de olika frontavsnitten. 
”Historien om västfronten” är mer än en redogörelse för historiska skeenden. Det är också en slags reseskildring och en personlig betraktelse. 
Författaren redogör för skeenden under kriget, om kampanjer och slag, om styrkornas rörelser och om de militära ledarnas strategier. 
Men dessa beskrivningar är ändå bara en del av boken. Den är också en resa i dåtid och nutid. 
Författaren gör nedslag i dåtidens Sverige och beskriver såväl kända som okända svenskars möten med kriget på västfronten. Han redogör för svensk mediebevakning av krigshändelserna och han lyfter fram några svenska öden på fronten. 
Men en av bokens stora behållningar är Fabianssons berättelser om hur frontavsnitten ter sig i dag. 
Spåren efter kriget är ännu fullt synliga i terrängen. På sina håll är landskapet mycket kuperat på grund av alla skyttegravar som grävdes och all artilleribeskjutning som pågick under det långa ställningskriget 1914–1918. 
Små sjöar är i själva verket kratrar efter de minor som grävdes ner och detonerades i långa tunnlar under fiendelinjer. 
Markens tunna ytskikt döljer mängder av rester. Det är relativt enkelt att hitta gammal kvarlämnad utrustning, granatskärvor, odetonerad ammunition, ja till och med kvarlevor av de stupade. 
Och har man otur kan man ännu i dag trilla ner i en bortglömd underjordisk bunker, vilket Fabiansson själv gjorde vid ett av sina besök. 
Det digra materialet kunde göra boken svår att greppa. Dels finns här en myriad av fakta och detaljer, dels redovisar han för hela fronten, cirka 700 kilometer från Belgiens Nordsjökust till gränsen mot Schweiz. 
Men författaren har lyckats strukturera boken väl. Fronten indelas i fem avsnitt för vilka alla han redovisar i egna kapitel. För varje kapitel redovisas det specifika avsnittets händelser under krigets fyra år. 
Fabiansson skriver dessutom på ett läsvänligt och flytande sätt och kartorna för varje frontavsnitt hjälper till att hålla ordning på var han rör sig i sin berättelse. 
För den som intresserar sig för västfronten är boken en oumbärlig grundbok och den är väl värd att tas med om man åker dit. 
Den väcker också till reflektion kring det vansinniga med krig i allmänhet och första världskriget i synnerhet. 
För den som inte är insatt i första världskriget kan den även ge nya insikter. Som den att de otaliga krigskyrkogårdarna och minnesmärkena berättar mycket om den tidsanda som rådde då de anlades. 
Boken är en kombination av historisk-arkeologisk redogörelse och berättelsen om personliga möten med en svunnen tid. Den visar på hur vi ännu i dag är kopplade till händelserna för 100 år sedan. Det är en viktig bok också i den bemärkelse att den fungerar som inspiration för den som undrar vad vi har för nytta av att läsa historia. Den som läst sin historia ser nämligen aldrig på sin omgivning med samma ögon som tidigare.