"Var första världskriget nödvändigt?" på Forskartorget på Bokmässan 2014 (med Lina Sturfelt och Nils Fabiansson)Från Forskartorget (arrangerat av Riksbankens Jubileumsfond) på Bokmässan i Göteborg den 27 september 2014:

VAR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET NÖDVÄNDIGT?

Vi vet att kriget ledde till flera stora sociala och politiska förändringar som vi gärna förknippar med det moderna samhället. Var kriget till och med nödvändigt för det moderna samhällets framväxt och vilka syften tjänar minnet av det idag?
Medverkande: Lina Sturfelt, fil. dr, lektor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet och Nils Fabiansson, författare, fil.mag. i historia och arkeologi
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond