Svenska journalfilmer från skyttegravar i Sverige 1915

Svenska Filmarkivet har lagt ut ett par journalfilmer  från Svenska Bio från 1915 om skyttegravsutställningarna vid Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm och på Levgrenska ängen i Göteborg (se sidan 211 i Historien om västfronten: I spåren av första världskriget):


Skyttegravarna på Kungl. Djurgården var grävda i Ståthållarängen, söder om Rosendals trädgård. 

Det vore mycket kul om någon med kunskaper i Göteborgs 1910-talshistoria kan identifiera platsen där skyttegraven nedan grävdes med ledning av bilderna på byggnaderna i filmen! Levgrenska ängen ska - som jag förstår det - ha legat vid Nya Ullevi.