Drottning Victoria och flygbombningen av Karlsruhe den 22 juni 1916 - fotnot till sidorna 345-347 i "Historien om västfronten"Bilden ovan: "Französischer Fliegerangriff auf Karlsruhe 22.06.1916" ("Franskt flygangrepp på Karlsruhe 22 juni 1916") Målning av Henri Farré, Städtische Galerie Karlsruhe.

En läsare (av min Das Begleitbuch zu Ernst Jünger In Stahlgewittern), Michael Pfahler, som bor i Karlsruhe i sydvästra Tyskland, har hittat ett intressant nyhetstelegram från den 8 juli 1916 (Wolfsches Telegraphen Bureau). Telegrammet (se nedan) berättar vidare detaljer om den franska flygbombningen av staden Karlsruhe två veckor tidigare den 22 juni (då över 200 civila dog, varav minst ett 70-tal barn som befann sig i ett cirkustält). Telegrammet nämner i detta sammanhang att den svenska drottningen Victoria vid tillfället befann sig vid storhertigens slott (storhertiginnan Louise av Preussen var hennes mor), och att hon var sjuk och sängliggandes, och att hon under flyganfallet fick föras ned i slottets källare tillsammans med den då 7-årige prins Lennart Bernadotte.