Karl Bechtels soldatbok från första världskriget

En läsare skickade mig några bilder från en tysk soldatbok från första världskriget, som han hade fått tag på:


Läsaren är historielärare och vill använda soldatboken för att ge eleverna möjlighet att komma närmare de faktiska människorna som deltog i kriget, de skall inte bara lära sig om kriget som en historisk händelse med konsekvenser för oss idag.

Bra idé, tycker jag! I soldatboken, som jag fått se, sammanfattas nämligen med mycket korta noteringar en enskild tysk soldats öden från början av kriget till efterkrigskrisen. Jag har nedan försökt översätta och redovisa dess innehåll utifrån de sidor jag har fått ta del av:

Soldatboken är, om jag tyder handstilen korrekt, utställd på musketör Raoul Bechtel år 1915. Vid inskrivningen står han som ersättningsrekryt, boende i Hiltrop (vid Bochum). Han är 168 cm lång och hans stamrullenummer vid det 56:e reservinfanteriregimentet (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 56, med garnisonsort i Friedrichsfeld i Westfalen, dvs. i Ruhrområdet), där han hamnade, var 1233.

Därefter skickades han till västfronten som del av 1:a kompaniet i en ersättningsbataljon, där han från och med den 25 augusti 1915 kom att tillhöra det 5:e kompaniet i den 2:a bataljonen. Det 56:e reservinfanteriregimentet var då en del av den 121:a divisionen i den tyska kejserliga armén (d.v.s. Preussen).

Enligt ett löst dokument (med bataljonstabens stämpel etc) inuti löneboken tjänstgjorde han vid "Priesterwald", alltså Bois le Prêtre väster om Pont-à-Mousson i Lorraine mellan den 22 aug 1915 och den 29 feb 1916 (där var för övrigt Ernst Jünger befann sig sommaren 1917, vilket jag skriver om i Das Begleitbuch zu Ernst Jünger In Stahlgewittern). Mellan den 9 mars och den 19 april 1916 deltog han i slaget vid Verdun - det noteras särskilt att hans förband deltog vid stormningen av Fort de Vaux den 31 mars. Från den 7 maj 1916 till den 24 juni 1916 befann han sig vid Péronne i Somme, och från den 24 juni 1916 till den 1 juli 1916 står det att han deltog i slaget vid Somme (om hans förband var kvar vid Péronne under slaget så var det franska styrkor hans förband mötte). Sedan den 1 juli 1916 (alltså dagen då det brittiska och franska infanteriet gick till anfall) är han saknad vid Somme. Så långt noteringarna i det lösa pappret.

I de följande noteringarna i själva löneboken, alltså av de sidor som jag har tagit del av, står att han den 25 februari 1920 återvänt från krigsfångenskap, det vill säga efter nästan fyra år (förmodligen då fransk krigsfångenskap). Dessa sista anteckningar är stämplade av både 56:e reservinfanteriregimentet och Infanterie-Regiment Vogel von Falkenstein (7. Westfälisches) Nr. 56, ett regemente med garnisonsort Wesel, fem km från Friedrichsfeld.

På den sista sidan redovisas summan han mottagit från de sociala myndigheterna i Bochum (odaterat), närmare bestämt ℳ 184,80 (guldmark) - i början av den tyska hyperinflationen.

När jag lade upp detta inlägg på min Facebooksida blev jag kontaktad av en annan läsare, Staffan Olsson: Han hade tillgång till Röda korsets arkiv och hade hittat Karl Bechtel där. Som jag misstänkte, var det i fransk krigsfångenskap han hade hamnat ("P") , man även läsa att Karl Bechtel föddes den 6 juli 1895. Staffan Olsson såg för övrigt i Röda korsets register att en Paul Bechtel vid samma regemente blev tillfångatagen vid det nämnda anfallet Vaux. Han var född samma år som Karl, så förmodligen – tror jag – var det en kusin. Se nedan, notera att Röda korset kontaktade hans familj den 28 september 1916: