På västfronten 1917: Saknade svenskar i stålstormen vid Passendale (Historielärarnas Förenings Årsskrift 2017)

I senaste numret av Historielärarnas Förenings Årsskrift 2017 hittar man min uppsats, Nils Fabiansson, "På västfronten 1917: Saknade svenskar i stålstormen vid Passendale":


Från uppsatsen:
Svenskarna Karl Adrian Olson och Anders Bergstedt har fått sina namn inhuggna i Menin Gate Memorial to the Missing. På detta stora och välkända monument i staden Ypern i Belgien finns idag namnen på  stupade soldater i det brittiska imperiets armé. Ytterligare  namn hittar man på Tyne Cot Memorial to the Missing vid byn Passendale. [...]
Genom att titta närmare på de faktiska omständigheterna kring några svenskars död på slagfältet vid Passendale kommer jag att visa att dessa enskilda soldater aldrig varit så missing som de förefaller idag. Jag har satt samman fragment från kanadensiska, australiska och brittiska militära arkiv - alltså de mycket ordfattiga historiska dokument som finns bevarade från första världskrigets så kallade vanliga människor - med dagboksanteckningar gjorda på plats av den tyske officeren Ernst Jünger,  som under slutet av oktober  bokstavligen sprang fram och tillbaka dagligen mellan frontlinjen och staben i det leriga slagfältet vid byn Passendale. Detta är en helt unik studie, skall understrykas. Mängder av personhistoriska redogörelser för enskilda soldaters öden och bedrifter på slagfältet har naturligtvis gjorts, främst i Storbritannien, men det är faktiskt ytterst ovanligt att även fiendesidans källmaterial från en specifik händelse på en viss plats används - för detta krävs, förutom språkkunskaper och en mångdubbelt större arbetsinsats, att källmaterial över huvud taget existerar. Så vitt jag vet har aldrig tidigare en liknande studie med svenskar inblandade gjorts. 
När jag var på plats i höstas för att göra efterforskningar till artikeln passade jag på att göra en liten video, där man får ytterligare lite mer känsla för platsen där svenskarna Karl Adrian Olson och Anders Bergstedt stupade för 100 år sedan:


Följ min Facebook-sida för mer om västfronten och om min kommande bok om svenskar i första världskriget.


Flandern Ypern Ypres Ieper Passchendaele 1917 Belgien Västfronten HLFÅ Nils Fabiansson